Số liệu Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật từ đợt bùng dịch từ ngày 27/4/2021 | Số liệu cập nhật 18:59, ngày 17/8/2021

297.869

Hôm nay +9.605 

115.059

Hôm nay +3.751

6.770

Hôm nay +298

180.079

Hôm nay +4.607

Biểu đồ ca nhiễm theo ngày

Tin tức mới